Biến vỏ chai thành lọ hoa độc đáo

Thủ công

Cách làm hoa

Biến vỏ chai thành lọ hoa độc đáo

Vật liệu cần có:

– 1 chai nhựa 1.5l
– Kéo

Các bước thực hiện

Bước 1:

– Cắt bỏ 1/3 chai

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 1

– Sau khi cắt sẽ được như thế này.

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 1b

Bước 2:

– Cắt các nanh nhỏ có chiều rộng 1cm, dài khoảng 5-6cm

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 2

Bước 3:

– Bẻ các nan nhựa vừa cắt, gập ra hết cỡ để tạo nếp

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3

– Ấn xuống như này sẽ nhanh và hiệu quả

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3b

– Bạn sẽ được như hình dưới

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3c

Bước 4:

– Bẻ gập 1 thanh chéo sang bên phải (như hình) rồi cách 1 thanh luồn sau 2 thanh

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4

– Tiếp tục thanh thứ 2 cũng lồng như vậy

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4b

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4c

– Sẽ được như hình dưới

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4d

Hoàn thiện

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - end

Vậy là bạn biến vỏ chai thành lọ hoa rồi đấy

\

Các bạn có thể dùng để cắm hoa được rồi đấy.

Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *