Biến vỏ chai thành lọ hoa độc đáo

Thủ công

Cách làm hoa

Biến vỏ chai thành lọ hoa độc đáo

Vật liệu cần có:

- 1 chai nhựa 1.5l
– Kéo

Các bước thực hiện

Bước 1:

- Cắt bỏ 1/3 chai

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 1

- Sau khi cắt sẽ được như thế này.

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 1b

Bước 2:

- Cắt các nanh nhỏ có chiều rộng 1cm, dài khoảng 5-6cm

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 2

Bước 3:

- Bẻ các nan nhựa vừa cắt, gập ra hết cỡ để tạo nếp

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3

- Ấn xuống như này sẽ nhanh và hiệu quả

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3b

- Bạn sẽ được như hình dưới

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3c

Bước 4:

- Bẻ gập 1 thanh chéo sang bên phải (như hình) rồi cách 1 thanh luồn sau 2 thanh

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4

- Tiếp tục thanh thứ 2 cũng lồng như vậy

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4b

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4c

- Sẽ được như hình dưới

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4d

Hoàn thiện

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - end

Vậy là bạn biến vỏ chai thành lọ hoa rồi đấy

\

Các bạn có thể dùng để cắm hoa được rồi đấy.

Chúc các bạn thành công!