Biến vỏ chai thành lọ hoa độc đáo

Thủ công

Cách làm hoa

Biến vỏ chai thành lọ hoa độc đáo

Vật liệu cần có:

– 1 chai nhựa 1.5l
– Kéo

Các bước thực hiện

Bước 1:

– Cắt bỏ 1/3 chai

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 1

– Sau khi cắt sẽ được như thế này.

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 1b

Bước 2:

– Cắt các nanh nhỏ có chiều rộng 1cm, dài khoảng 5-6cm

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 2

Bước 3:

– Bẻ các nan nhựa vừa cắt, gập ra hết cỡ để tạo nếp

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3

– Ấn xuống như này sẽ nhanh và hiệu quả

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3b

– Bạn sẽ được như hình dưới

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 3c

Bước 4:

– Bẻ gập 1 thanh chéo sang bên phải (như hình) rồi cách 1 thanh luồn sau 2 thanh

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4

– Tiếp tục thanh thứ 2 cũng lồng như vậy

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4b

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4c

– Sẽ được như hình dưới

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - bước 4d

Hoàn thiện

Hướng dẫn làm lọ hoa từ chai nhựa - end

Vậy là bạn biến vỏ chai thành lọ hoa rồi đấy

\

Các bạn có thể dùng để cắm hoa được rồi đấy.

Chúc các bạn thành công!

 

Để lại câu trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *