Hướng dẫn đan khăn ống với sợi len vắt ngang so le.

Thủ công

đan khăn ống.

Cách đan: 

Lấy: 110 mũi khăn 1 vòng (hoặc 220 mũi khăn 2 vòng).

Đánh dấu đầu vòng.

Vòng 1: Đan xuống (Knit).

Vòng 2: *Đan lên 1 mũi, dời 1 mũi tiếp theo từ kim trái sang kim phải với sợi len ở đằng trước* lặp lại đến hết dòng.

Vòng 3: Đan xuống.

Vòng 4: *Dời 1 mũi từ kim trái sang kim phải với sợi len ở đằng trước, Đan lên 1* lặp lại đến hết dòng.

Lặp lại 4 dòng trên cho đến khi chiều rộng khăn khoảng 28 cm.

 đan khăn ống

Giải thích:

Slip 1 wyif (With Yarn In Front): dời 1 mũi theo chiều đan lên từ kim trái sang kim phải với sợi len ở đằng trước

Tham khảo Slip wyif ở đoạn 1:20 – 1:40

Video hướng dẫn:

đan khăn ống

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: dan-moc.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *