Xe đạp từ dây thép.

Thủ công

Xe đạp từ dây thép.

Xe đạp từ dây thép.